logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 czerwca 2017 r.

WOP.271.19.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 28 czerwca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont szkół podstawowych w Tarnowie Podgórnym i Ceradzu Kościelnym.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1 - ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI

Waldemar Kubiak & Krzysztof Kubiak

Ul. Piaskowa 29

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto - 364 852,91 zł.

 

Część 2 - PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Romana Maya 28

64-500 Szamotuły

Cena brutto -257 542,60 zł.

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.  Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach tych części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

część 2

 

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

 

Łączna liczba punktów

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

UB SZAŁATA Sp. z o.o.

Ul. Niegolewskich 10/7

60-232 Poznań

470 103,65

[46,57]

(60)

[40]

86,57

306 196,72

[50,47]

(60)

[40]

90,47

2.

ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI

Waldemar Kubiak & Krzysztof Kubiak

Ul. Piaskowa 29

62-080 Tarnowo Podgórne

364 852,91

[60]

(60)

[40]

100

321 611,46

[48,05]

(60)

[40]

88,05

3.

PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Romana Maya 28

64-500 Szamotuły

415 199,17

[52,72]

(60)

[40]

92,72

257 542,60

[60]

(60)

[40]

100

 

Umowy o zamówienie publiczne na część 1 i 2 mogą zostać zawarte po dniu 3/07/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-06-28 10:45:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-06-28 10:45:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-06-28 10:45:20)