logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 czerwca 2017 r.

WOP. 271.18.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę placu dydaktyczno-rekreacyjnego przy szkle w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TOMBRUK

Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4

26-425 Odrzywół

Cena brutto - 272 425,94zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TOMBRUK

Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4

26-425 Odrzywół

272 425,94

[52,71]

84

[40]

92,71

2.

TIT BRUK

Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

239 313,72

[60]

60

[28,57]

88,57

3.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

326 007,81

[44,04]

84

[40]

84,04

4.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

290 636,32

[49,40]

84

[40]

89,40

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 03/07/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-06-28 10:30:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-06-28 10:30:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-06-28 10:30:34)