logo
logo bip


Tarnowo Podgórne, dnia 25 maja 2018 r.

WOP.271.27.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

Informuję, że w dniu 25 maja 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Przylesie w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

Wartość oferty – 289 946,85 zł. brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

474 082,32

[36,70]

84

[40]

76,70

2.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

289 946,85

[60]

84

[40]

 

 

100

 

 Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04/06/2018 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-05-28 10:22:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-05-28 10:22:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-05-28 10:23:44)