logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 maja 2015 r.

ZP. 271.12.2015

 

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 28 maja 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firmy:

Fineo Sp. z o.o. Ul. Władysława IV 43 81-395 Gdynia

Część 1 - 9 963,00zł.

Część 2 - 7 995,00zł.

 

eMWu Karolak

ul. Dworcowa 1

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 3 - 34 440,00zł.

 

Bilans ceny i terminu wykonania w ramach wszystkich części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto w zł. [pkt.]

(Termin wykonania w dniach kalendarzowych) [pkt.]

Część 1

Część 2

Część 3

1.

eMWu Karolak

ul. Dworcowa 1

63-400 Ostrów Wlkp.

11 070,00 [x]

(105) [x]

22 140,00 [35,03]

(105) [2,71]

Łącznie: 37,74pkt.

34 440,00 [97]

(105) [3]

Łącznie: 100pkt.

2.

Fineo Sp. z o.o.

Ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

9 963,00zł. [97pkt.]

(100dni) [3pkt.]

Łącznie: 100pkt.

7 995,00 [97pkt.]

(95) [3pkt.]

Łącznie: 100pkt.

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w zakresie części 1 odrzucono ofertę firmy eMWu Karolak ul. Dworcowa 1 63-400 Ostrów Wlkp. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca składając wyjaśnienia nie wykazał, iż oferta w ramach części 1 nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 1 może zostać zawarta po dniu 02/06/2015r.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 2 i 3 może zostać zawarta po dniu 28/05/2015r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-05-28 15:07:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-05-28 15:07:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-05-28 15:07:50)