logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.23.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

Cena brutto: 55 910,27 zł.

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów 100.

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz

Ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń

67 655,54

x

2.

MAJA Ewelina Piotrowska

Ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna

40 813,55

x

3.

FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

55 910,27

100

 

Z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

1. Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz Ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń

- wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w pozycjach 3.2, 3.5, 3.7 zaoferował urządzenia niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. MAJA Ewelina Piotrowska Ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna - wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie uzupełnił materiałów pozwalających ocenić zgodność oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia w odpowiedniej formie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 05/05/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-28 10:02:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-28 10:02:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-28 10:02:14)