logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 marca 2018 r.

WOP.271.13.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Informuję, że w dniu 28 marca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Parku Kanikowskiego w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Farbiarska 28

62-050 Mosina

Cena brutto - 155 410,33 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

 

Łączna liczba punktów

1.

Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Farbiarska 28

62-050 Mosina

155 410,33

[60]

60

[40]

100

2.

FreeKids s.c.

A.Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

144 238,41

[x]

60

[x]

x

3.

FIOR Sp. z o.o.

Ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

185 895,44

[50,16]

60

[40]

90,16

 

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę nw. firmy:

FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie pozycji 11.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 3/04/2018 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-03-29 14:07:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-03-29 14:07:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-03-29 14:07:53)