logo
logo bip
   

Tarnowo Podgórne, dnia 21 grudnia 2012 r.

ZP. 271.74.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i Gminy Kaźmierz

oraz ich połączenia z miastem Poznań

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i Gminy Kaźmierz oraz ich połączenia z miastem Poznań.

Wybrano ofertę najkorzystniejsza niepodlegająca odrzuceniu firmy:

 

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TP-BUS Sp. z o.o.

ul. Rokietnicka 23

62-080  Tarnowo Podgórne

w cenie 10 206 000,00 zł brutto.

 

W postępowaniu złożono jedna ofertę.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27 grudnia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-12-27 10:10:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-12-27 10:10:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-12-27 10:10:55)