logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 27 grudnia 2011 r.

BOP. 271.90.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

oraz jej połączenia z miastem Poznań

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 23 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz jej połączenia z miastem Poznań

Wybrano ofertę najkorzystniejsza niepodlegająca odrzuceniu firmy:

 

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TP-BUS Sp. z o.o.

ul. Rokietnicka 23

62-080  Tarnowo Podgórne

w cenie 9.914.400,00 zł brutto.

 

W postępowaniu złożono jedna ofertę.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27 grudnia 2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-27 09:49:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-27 09:49:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-27 09:49:36)