logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 26 listopada 2012 r.

ZP. 271.70.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 26 listopada 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 38

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik Kiełczewo; ul. Ogrodowa 1a64-000 Kościan

Cena brutto - 15 990,00zł.

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

F.H.ITOS Stoicis Christos

Wyburzanie Obiektów Przemysłowych

Psary ul. Parkowa 36

51-180 Wrocław

 

36 634,44

97

2.

P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik

Kiełczewo; ul. Ogrodowa 1a

64-000 Kościan

 

15 990,00

100

3.

P.W.T-U-H Tomasz i Janina Wysoczańscy

Ul. Pana Twrdowskiego 4

60-193 Poznań

 

29 713,23

98

4.

Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD

Ul. Słoneczna 36

62-064 Plewiska

 

37 309,09

96

5.

„VITAL-BUD" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Tomaszewski

Ul. Polska 100

60-401 Poznań

 

29 079,86

x

6.

 

 

Firma Ogólnobudowlana Anna Szymoniak

Ul. Jaśkowiaka 10b

61-680 Poznań

 

40 066,27

x

7.

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Marcin Gronowski; Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19; 87-732 Lubanie

 

26 716,89

99

8.

 

 

TCRJ Jakub Janda

Ul. Żukowska 33

60-456 Poznań

 

8 360,33

x

9.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 60-050 Mosina

 

 

34 471,02

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. wykonawców:

  • 1. „VITAL-BUD" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Tomaszewski Ul. Polska 100 60-401 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
  • 2. Firma Ogólnobudowlana Anna Szymoniak Ul. Jaśkowiaka 10b 61-680 Poznań- wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
  • 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5 60-050 Mosina- wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

•1.    „VITAL-BUD" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Tomaszewski Ul. Polska 100 60-401 Poznań - oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została uznana za odrzuconą również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, ponieważ wykonawca zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT.

•2.    Firma Ogólnobudowlana Anna Szymoniak Ul. Jaśkowiaka 10b 61-680 Poznań - oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

  • 3. TCRJ Jakub Janda Ul. Żukowska 33 60-456 Poznań - oferta uznana za odrzuconą, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca w kosztorysie załączonym do oferty nie wycenił pozycji dotyczącej „rozbiórki słupków ogrodzeniowych z podmurówką".
  • 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5 60-050 Mosina- oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 03 grudnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-27 13:33:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-27 13:33:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-27 13:33:09)