logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 października 2015 r.

ZP. 271.36.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 26 października 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Pracownia ELITON Elżbieta Zbytniewska

Ul. Szkolna 23, Tomice

62-060 Stęszew

Cena brutto: 73 554,00 zł.

 

Bilans ceny i terminu wykonania etapu I był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono  7 ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty (w zł)

[pkt.]

 

Termin wykonania etapu I

(w dniach)

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

AZ PRO Biuro Usług Projektowych

Ul. Spalska 112

97-200 Tomaszów Mazowiecki

97 323,75

[x]

200

[x]

x

2.

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek

Ul. Matejki 7 22-100 Chełm

159 039,00

[x]

200

[x]

x

3.

Palmett-Markowe Ogrody s.c. Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski

Ul. Arbuzowa 14/26, 02-747 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa

1 033 200,00

[x]

200

[x]

x

4.

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe

DROMAX Sp. z o.o.

Ul. Karola Libelta 1A lok. 2

61-706 Poznań

106 862,40

[x]

200

[x]

x

5.

SMP Projektanci

Szuba Matysik Pokorski Sp.j.

Ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznań

125 460,00

[x]

200

[x]

x

6.

Konsorcjum firm:

1.          Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak

Ul. K. Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań

2.       Biuro Projektowo-Usługowe  BAMP inż. Piotr Kuciak

Kamionki, Osiedle Kresowe 5

62-023 Gądki

79 950,00

[x]

200

[x]

x

7.

Pracownia ELITON Elżbieta Zbytniewska

Ul. Szkolna 23, Tomice

62-060 Stęszew

73 554,00

[97]

175

[3]

100

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

 

AZ PRO Biuro Usług Projektowych Ul. Spalska 112 97-200 Tomaszów Mazowiecki - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień do załączonych do oferty dokumentów, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Palmett-Markowe Ogrody s.c. Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski Ul. Arbuzowa 14/26, 02-747 Warszawa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień do załączonych do oferty dokumentów, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

SMP Projektanci Szuba Matysik Pokorski Sp.j. Ul. Promienista 87A/1 60-141 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3  ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Konsorcjum firm: 1.Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak Ul. K. Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań; 2.          Biuro Projektowo-Usługowe  BAMP inż. Piotr Kuciak Kamionki, Osiedle Kresowe 5 62-023 Gądki - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień do załączonych do oferty dokumentów, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

 

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek Ul. Matejki 7 22-100 Chełm - Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe DROMAX Sp. z o.o. Ul. Karola Libelta 1A lok. 2 61-706 Poznań - Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02/11/2015r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-10-27 09:33:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-10-27 09:33:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-10-27 09:33:09)