logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 października 2015 r.

ZP. 271.37.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 26 października 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie chodnika przy ul. St. Batorego w Batorowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

Cena brutto: 113 898,00 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 99,14 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

173 000,00

[63,86]

84

[3]

66,86

2.

TOMBRUK Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4

26-425 Odrzywół

125 952,00

[87,72]

60

[2,14]

89,86

3.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

113 898,00

[97]

60

[2,14]

99,14

4.

Zakład Drogowo-Budowlany

Krzysztof Jaworski

Dąbrówka, ul. Polna 14

62-070 Dopiewo

163 520,20

[67,56]

60

[2,14]

69,70

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

132 388,74

[83,45]

60

[2,14]

85,59

6.

RENOMEX s.c.

Ul. Stęszewska 13A

62-060 Tomiczki

125 000,00

[88,38]

60

[2,14]

90,52

7.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

119 373,31

[92,55]

60

[2,14]

94,69

8.

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26

60-682 Poznań

164 930,29

[66,99]

60

[2,14]

69,13

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/10/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-10-27 09:48:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-10-27 09:48:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-10-27 09:48:29)