logo
logo bip
 

 Tarnowo Podgórne, dnia 27 października 2010 r.

BOP.3412-75/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-jezdnego w pasie
                    drogi powiatowej Lusówko - Jankowice wraz z kanalizacją deszczową

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 26 października 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-jezdnego w pasie drogi powiatowej Lusówko - Jankowice wraz z kanalizacją deszczową Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych

TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a

62-080   Tarnowo Podgórne

w cenie 853.864,70 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Informuję również, że w ofercie nr 5 firmy ZRID TAR-DROG s.c. poprawiono oczywistą omyłkę rachunkowa w pozycji 12 d.1.2 kosztorysu branży kanalizacyjnej polegająca na błędnym wymnożeniu ceny jednostkowej razy ilość, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 853.864,70 zł brutto,

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27 października 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-10-27 08:36:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-10-27 08:36:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-10-27 08:36:41)