logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 września 2018 r.

WOP.271.63.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 26 września 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont ul. Krętej w Sierosławiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Cena brutto - 688 692,74

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

688 692,74

[60]

84

[40]

100

2.

YOCAM Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

703 281,75

[58,76]

84

[40]

98,76

3.

FIRMA DROGOWA „ANDAR” S.C.

A.D. BIAŁOBRZYCCY

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

979 066,81

[42,21]

60

[28,57]

70,78

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 2/10/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-09-27 09:25:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-09-27 09:25:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-09-27 09:25:21)