logo
logo bip

 

Tarnowo Podgórne, dnia 26 września 2018 r.

 

 

 

 

WOP.271.65.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 26 września 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę elementów infrastruktury transportu publicznego w Jankowicach i Lusówku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

Część 1 - 285 952,25 zł.

Część 2 - 386 862,68 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

Łączna liczba punktów [pkt]

 

część 1

część 2

1.

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

285 952,25 [60]

(60) [40]

[100]

386 862,68 [60]

(60) [40]

[100]

 

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 27 września 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-09-27 09:56:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-09-27 09:56:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-09-27 09:56:21)