logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 września 2017 r.

WOP.271.41.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 26 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania zintegrowanego - systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Tarnowo Podgórne (licencji wraz z wdrożeniem i szkoleniami dla użytkowników).

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

Lider: REKORD SI Sp. z o.o.

Ul. Kasprowicza 5

43-300 Bielsko Biała

Członek: REKORD SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o.

Ul. Kasprowicza 5

43-300 Bielsko-Biała

Wartość brutto: 1 099 620,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny, rodzaju i jednolitości platformy bazodanowej dla obsługi oprogramowania oraz okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Platforma bazodanowa

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

Platforma bazodanowa dla obsługi przedmiotowego oprogramowania

[pkt]

Jednolitość platformy bazodanowej dla obsługi przedmiotowego oprogramowania

[pkt]

1.

Konsorcjum:

Lider: REKORD SI Sp. z o.o.

Ul. Kasprowicza 5

43-300 Bielsko Biała

Członek: REKORD SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o.

Ul. Kasprowicza 5

43-300 Bielsko-Biała

1 099 620,00

[60]

Opensource

[10]

 

 

Jednolita platforma bazodanowa

[10]

 

 

 

60

[20]

 

 

 

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/09/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-09-27 09:20:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-09-27 09:20:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-09-27 09:20:31)