logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 27 września 2011 r.

BOP. 271.68.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad przebudową dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

         Informuje, że w dniu 26 września 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty: 9.471,00 zł brutto

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

 

  • 1. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 12.483,27 zł brutto, liczba punktów 97

 

  • 2. HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10/4 62-081 Baranowo

Cena oferty: 11.650,00 zł brutto, liczba punktów 98

 

  • 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5 62-050 Mosina

Cena oferty: 10.209,00 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 4. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty: 9.471,00 zł brutto liczba punktów 100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
27.09.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-09-27 07:53:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-09-27 07:53:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-09-27 07:53:40)