logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 maja 2013 r.

ZP. 271.25.2013

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

 

Informuję, że w dniu 24 maja 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

W postępowaniu złożono  1 ofertę.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy VET-AGRO SERWIS Lek. Wet. Z. Jażdżewski Ul. M. Konopnickiej 62 64-980 Trzcianka

- cena brutto 507 590,25zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/05/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-05-27 08:41:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-05-27 08:41:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-05-27 08:41:11)