logo
logo bip
                                                                                           

                                                                                                                                                                   Tarnowo Podgórne, dnia 26 maja 2010 r.

BOP.3411-32/10

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 26 maja 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

VET-AGRO SERWIS

Ul. M.Konopnickiej 62

w cenie 339.149,26 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

           

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27 maja 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

             pobierz druki 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2010-05-27 10:19:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2010-05-27 10:19:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2010-05-27 10:21:47)