logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 27 maja 2010 r.

BOP.3412-27/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 26 maja 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

ELJOT  ELECTRONIC

Ul. Batorego 126a

65-735   Zielona Góra

w cenie 282.430,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jako informacje o wykluczonych wykonawcach i odrzuconych ofertach załączamy druki
ZP-18 i ZP-19.

 

            Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01 czerwca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-18

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-05-27 09:31:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-05-27 09:31:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-05-27 09:31:46)