logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 kwietnia 2017 r.

WOP. 271.9.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wybiegu dla psów w parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Firma Fenster s.c. Ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Po przekształceniu

Firma Fenster Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

Cena brutto - 152 816,40 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

PARKAN SERWIS Sp. z o.o.

Os. W. Łokietka 12/56

61-616 Poznań

176 918,82

[51,83]

60

[40]

91,83

2.

Firma Fenster s.c.

Ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

Po przekształceniu

Firma Fenster Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

152 816,40

[60]

60

[40]

100

3.

PARK-M POLAND Sp. z o.o.

Ul. Piaski 12

33-340 Stary Sącz

198 114,38

[x]

60

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy PARK-M POLAND Sp. z o.o. Ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy:

Roboty budowlane

Poz. 2 (opis)

Jest:

„Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm."

Powinno być: „Mechaniczne wykonanie koryt - na głębokość 20 cm pod nawierzchnię piaskową. Prace niwelacyjne przemieszczanie mas ziemnych oraz formowanie wzniesień terenowych."

 

 

Roboty ogrodnicze

Poz. 1

Jest:

„Przygotowanie terenu pod trawnik i nasadzenia. Mechaniczne ....... mikroniwelacją i wygrabieniem zanieczyszczeń kategoria....."

Powinno być:

„Przygotowanie terenu pod trawnik i nasadzenia. Mechaniczne wzruszenie na głębokość 20 cm z mikroniwelacją i wygrabieniem zanieczyszczeń kategoria gruntu IV".

 

Poz.3

Jest:

„Wykończenie nawierzchni zrębkami drzewnymi o grubości warstwy 2 cm."

Powinno być:

„„Wykończenie nawierzchni zrębkami drzewnymi o grubości warstwy 3 cm i korą sosnową o grubości warstwy 2 cm."

 

Poz.5

Jest:

„Wykonanie trawników parkowych siewem na skarpach kategoria gruntu I,II."

Powinno być:

„Wykonanie trawników parkowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem, kategoria gruntu I,II."

Poz. 6

Jest:

„Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych całkowitą zaprawa dołów o średnicy i głębokości 0,3 m Lenina' (KL 1)."

Powinno być:

„Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat 3 z  całkowitą zaprawa dołów o średnicy i głębokości 0,3 m ziemia urodzajna - Lilak pospolity'Znamya Lenina' (KL 1)."

 

Poz. 7

Jest:

„Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych dołów o średnicy i głębokości 0,5 m - Dąb szypułkowy."

Powinno być:

„Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,5 m - Dąb szypułkowy."

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02/05/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-04-27 10:34:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-04-27 10:34:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-04-27 10:34:12)