logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 kwietnia 2016 r.

ZP. 271.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowy budynków komunalnych w Sierosławiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Pracownia Architektoniczna

Vowie Studio Plus

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły          

Cena brutto - 38 500,00zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu wykonania etapu 2 był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 6 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

(w zł)

[pkt]

 

Termin wykonania etapu 2 w dniach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

FINAL Sp. z o.o.

Firma Projektowo-Inwestycyjna

Ul. Niciarniana 2/6

92-208 Łódź

104 550,00

(po poprawieniu omyłki)

[x]

29/07/2016

[x]

x

2.

ARCHI-PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 5

60-757 Poznań

49 200,00

[x]

-

[x]

x

3.

Projektowanie-Nadzór-Doradztwo s.c.

Sławomir Fossa, Monika Fossa

Ul. Podwale 11

59-500 Złotoryja

59 040,00

[x]

15/07/2016

[x]

x

4.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

BIPRO-BUMAR Sp. z o.o.

Ul. Nawrot 114

90-029 Łódź

49 200,00

[x]

15/07/2016

[x]

x

5.

INTEGRA Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 22

60-818 Poznań

75 030,00

[x]

22/07/2016

[x]

x

6.

Pracownia Architektoniczna

Vowie Studio Plus

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

38 500,00

[95]

15/07/2016

[5)

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

FINAL Sp. z o.o. Firma Projektowo-Inwestycyjna Ul. Niciarniana 2/6 92-208 Łódź - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył w odpowiedniej formie, na wezwanie Zamawiającego, listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Projektowanie-Nadzór-Doradztwo s.c. Sławomir Fossa, Monika Fossa Ul. Podwale 11 59-500 Złotoryja -  wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. Ul. Nawrot 114 90-029 Łódź - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w odpowiedniej formie na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

INTEGRA Sp. z o.o. Ul. Sienkiewicza 22 60-818 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również ofertę firmy:

ARCHI-PROJEKT Sp. z o.o. Ul. Grottgera 5 60-757 Poznań - oferta została odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał w jakim terminie wykona etap 2 przedmiotu zamówienia, co było wymagane w SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02/05/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-04-27 09:40:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-04-27 09:40:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-04-27 09:40:36)