logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 marca 2017 r.

WOP. 271.5.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 24 marca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 13

62-090 Mrowino

Wartość brutto: 396 767,25 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny, czasu reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego oraz okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

w zł

[pkt]

 

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

[pkt]

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 13

62-090 Mrowino

396 767,25

[60]

1 godzina

[20]

36

[20]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/03/2017 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-03-27 14:39:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-03-27 14:39:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-03-27 14:39:04)