logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 26 luty 2013 r.

ZP. 271.10.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 26 lutego 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg realizowanych w ramach zadania pn. poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych i mieszkaniowych w Tarnowie Podgórnym, Lusówku i Jankowicach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 24 575,40 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu złożono 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

BBF Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań

60 270,00

98

2.

KOMPLET INWEST s.j.

Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.

62 361,00

97

3.

Konsorcjum:

  • 1. DEMIURG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

  • 2. Ignaszak Ireneusz Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory

Os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin

77 969,70

x

4.

VEGUR Nowak, Przybylski - Spółka jawna

Ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki

49 077,00

x

5.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

29 028,00

x

6.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.

55 350,00

99

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

24 575,40

100

8.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

19 557,00

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

•a)      Konsorcjum: DEMIURG Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań;  Ignaszak Ireneusz Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.

Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

•b)     VEGUR Nowak, Przybylski - Spółka jawna Ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.

Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

•c)      HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.

Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania została odrzucona oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CAMINO Mariusz Kluczyk Ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie w formularzu ofertowym oświadczył, iż zamówienie zrealizuje z udziałem podwykonawców, nie wskazując jednocześnie jaką część zamówienia powierzy podwykonawcom. Zamawiający wymagał w SIWZ oraz w formularzu ofertowym wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia wraz z wartością, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 04/03/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-02-27 09:18:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-02-27 09:18:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-27 09:18:21)