logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 27 stycznia 2011 r.

BOP.3412-5/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 26 stycznia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Zakład Drogowy ANTCZAK  Mirosław Antczak

60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

w cenie 197.661,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty:

 

1. Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak

60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

Cena oferty: 197.661,00 zł brutto

 

2. Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek

62-310  Pyzdry, Lisewo 39

Cena oferty: 262.420,50 zł brutto

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27 stycznia 2011 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-01-27 11:32:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-01-27 11:32:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-01-27 11:32:13)