logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 listopada 2015 r.

ZP. 271.42.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 listopada 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową wejść i termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Müller

Ul. Szafranowa 26/1

62-064 Plewiska

Cena brutto: 16 400,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

[pkt.]

 

Termin płatności

W dniach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne OWAN inż. Andrzej Owsianka

Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny

26 000,00

[x]

30

[x]

x

2.

Inwestprojekt Sp. z o.o.

Ul. Glinki 92

85-861 Bydgoszcz

78 597,00

[x]

30

[x]

x

3.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

29 274,00

[x]

30

[x]

x

4.

ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak

Ul. Polna 48 lok. 4, 60-533 Poznań

30 331,80

[52,99]

30

[2]

54,99

 

5.

POWIERNICTWO KORDEK

Biuro obsługi Budownictwa

Stanisław Kordek

Ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia

32 472,00

[49,49]

30

[2]

51,49

6.

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Müller

Ul. Szafranowa 26/1

62-064 Plewiska

16 400,00

[98]

30

[2]

100

7.

Budconsult Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

25 215,00

[63,74]

30

[2]

65,74

8.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

21 894,00

[73,41]

30

[2]

75,41

9.

Zakład Obsługi Inwestycji INBUD S.C.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

28 290,00

[x]

30

[x]

x

10.

MD-Projekt inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn Wlkp.

28 413,00

[56,57]

30

[2]

58,57

11.

Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko

Ul. Grunwaldzka 80/1

60-311 Poznań

22 500,00

[x]

30

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.    Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne OWAN inż. Andrzej Owsianka Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.    Inwestprojekt Sp. z o.o. Ul. Glinki 92 85-861 Bydgoszcz - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.    PUH REMIX Ul. Poznańska 13 62-004 Kicin - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. przedstawił wyjaśnienia, z których wynika, iż nadzór był sprawowany nad obiektem, niebędącym obiektem użyteczności publicznej, tak jak to było wymagane w SIWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.    Zakład Obsługi Inwestycji INBUD S.C. Andrzej Cija, Jan Pawlęty Os. Słowackiego 24 64-980 Trzcianka - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Biura Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko Ul. Grunwaldzka 80/1 60-311 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01/12/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-11-26 09:15:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-11-26 09:15:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-11-26 09:15:23)