logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 26 października 2010 r.

BOP.3411-77/10

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 25 października 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne. W poszczególnych częściach wybrano oferty:

 

Część I - numer oferty           4

P.U.H.REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

w cenie  2.491,67 brutto

 

Część II - numer oferty 4

P.U.H.REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

w cenie  1.717,78 brutto

Część III - numer oferty 10

Przedsiębiorstwo Kompleksowej

Obsługi Budownictwa WEGNER Sp. J.

Rudki 10  62-240 Trzemeszno

w cenie  36.600,00 brutto

 

 

We wszystkich częściach wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

           

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26 października 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-10-26 09:00:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-10-26 09:00:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-10-26 09:00:39)