logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 września 2013 r.

ZP. 271.62.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 września 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów nawierzchni dróg: w Sierosławiu ul. Kasztanowa i Ceradzu Kościelnym ul. Więckowicka.

 

W ramach części I i II wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy COLAS Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Część 1 - 95 049,34zł. brutto

Część 2 - 193 717,52zł. brutto

Oferta w ramach poszczególnych części otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Część I

(liczba uzyskanych punktów)

Cena brutto oferty w zł

Część II

(liczba uzyskanych punktów)

1.

Roboty Ziemne i Melioracyjne

Ryszard Dowhan

Ul. Wiśniowa 41, 62-070 Dopiewo

108 363,00

(99)

241 055,40

(99)

2.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

95 049,34

(100)

193 717,52

(100)

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne na część I i II może zostać zawarta po dniu 26/09/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-09-26 13:17:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-09-26 13:17:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-09-26 13:17:24)