logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 26 sierpnia 2016r.

ZP.271.44.2016

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(ponowny wybór)

 

 

Dotyczy: zakupu sprzętu komputerowego - część IV.  

 

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy w zakresie części 4 przez firmę VOL Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Dąbrowskiego 553 60-451 Poznań, Zamawiający na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera ofertę w zakresie części 4 firmy EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik Ul. Złotowska 66 60-189 Poznań jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający informuje, iż umowa może zostać zawarta po 26/08/2016.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-26 10:16:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-26 10:16:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-26 10:16:52)