logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.46.2016

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej w Baranowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

ABK - PROJEKT

Ul. Lisowskiego 2/4

65-072 Zielona Góra

Cena brutto: 199 260,00 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu realizacji etapu 2 był najkorzystniejszy.

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Termin realizacji etapu 2

w tygodniach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

MENS Pracownia Projektowa

Grzegorz Pełczyński

Ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

99 550,00 zł

[x]

12

[x]

x

2.

4105.EU SIMON GREGSON

Ul. Sarmacka 6/37c

02-972 Warszawa

428 040,00 zł

[45,62]

12

[2]

47,62

3.

InBud Tomasz Mokwa

Ul. Chmielniki 2B/14

86-100 Świecie

45 510,00 zł

[x]

12

[x]

x

4.

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY GRZEGORZ SIERGIEJ

Ul. Puszczykowska 11/1

50-559 Wrocław

243 540,00 zł

[x]

12

[x]

x

5.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Ul. J. Gagarina 32A lok. 8

00-754 Warszawa

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

221 400,00 zł

[x]

14

[x]

x

6.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROŻDŻYŃSKI

Ul. Konińska 18

61-041 Poznań

237 390,00 zł

[x]

14

[x]

x

7.

Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA" - Pracownia Architektoniczna -

Architekci & Inżynierowie

Ul. Święciańska 6

61-132 Poznań

362 850,00 zł

[53,82]

14

[0]

53,82

8.

ABK - PROJEKT

Ul. Lisowskiego 2/4

65-072 Zielona Góra

199 260,00 zł

[98,00]

12

[2]

100

9.

DEMIURG

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

282 000,00 zł

[x]

14

[x]

x

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński Ul. Wojskowa 3L/6 60-792 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została również odrzucona na podstawie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

InBud Tomasz Mokwa Ul. Chmielniki 2B/14 86-100 Świecie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została również odrzucona na podstawie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY GRZEGORZ SIERGIEJ Ul. Puszczykowska 11/1 50-559 Wrocław - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została również odrzucona na podstawie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk Ul. J. Gagarina 32A lok. 8 00-754 Warszawa Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została również odrzucona na podstawie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI Ul. Konińska 18 61-041 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów  w odpowiedniej formie w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Ul. Lubeckiego 2 60-348 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów  w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została również odrzucona na podstawie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 31/08/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-26 08:30:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-26 08:30:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-26 08:30:53)