logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 sierpnia 2013r.

ZP.271.51.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w Gminie Tarnowo Podgórne

 

Informuję, że w dniu 26 sierpnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w Gminie Tarnowo Podgórne

 

W postępowaniu złożono 5 ofert. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

 Cena brutto

(punktacja)

Część II

Cena brutto

(punktacja)

Część III

Cena brutto

(punktacja)

Część IV

Cena brutto

(punktacja)

1.

 SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

1598,84 zł

(99)

5999,93 zł

(100)

1314,04 zł

Po poprawieniu omyłki

1314,05 zł

(98)

1315,34 zł

(99)

2.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4

62-081 Baranowo

2214,00 zł

(98)

6027,00 zł

(99)

861,00 zł

(99)

1722,00 zł

(98)

3.

 

 

P.U.H. REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

2214,00 zł

(98)

13284,00 zł

(97)

1722,00 zł

(97)

1968,00 zł

(97)

4.

 

 

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

1353,00 zł

(100)

7872,00 zł

(98)

369,00

(100)

922,50 zł

(100)

5.

 

 

Zakład Usług technicznych PROBUD Grzegorz Bartoszewski

Ul. Naramowicka 43/5

61-622 Poznań

6469,80 zł

(97)

14022,00 zł

(96)

2890,50 zł

(96)

2952,00 zł

(96)

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

 

Część I

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

Cena brutto: 1353,00 zł

Część II

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

Cena brutto: 5999,93 zł

Część III

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

Cena brutto: 369,00 zł

Część IV

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

Cena brutto: 922,50 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w ofercie nr 1: SABRE Tomasz Szabelski, na podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, poprawił oczywistą omyłkę rachunkową - cena brutto po poprawieniu omyłki wynosi - 1314,05 zł.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26.08.2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-08-27 10:12:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-08-27 10:12:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-08-27 10:14:56)