logo
logo bip

                                                                                                              Tarnowo Podgórne, dnia 25 lipca 2013r.

ZP.271.33.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę ogrodzenia panelowego na terenie zespołu

pałacowo-parkowego w Jankowicach od ul. Ogrodowej

 

Informuję, że w dniu 25 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia panelowego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach od ul. Ogrodowej. W postępowaniu złożono 9 ofert.

 

Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

 

         Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski

Ul. Wyzwolenia 9

05-091 Ząbki

 

79 945,47 zł

 

 

98

 

2.

Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „KAMIL" Kamil Gawliński

Cięcina; Ul. Mickiewicza 43

34-350 Węgierska Górka

 

77 834,40 zł

 

 

Oferta odrzucona

3.

PW ETOS Piotr Justyniarski

Ul. Wysoka 23/71

41-209 Sosnowiec

83 896,45 zł

 

Oferta odrzucona

4.

BRAMEL Zakład Ślusarski Anna Rusinek

Borszyn Mały 11A

56-200 Góra

56 000,00 zł

Oferta odrzucona

5.

NOWEX s.c. Krzysztof Nowak, Lidia Strzelczak

Ul. Poznańska 81

62-080 Tarnowo Podgórne

 

61 253,18 zł

 

99

 

6.

MPM GROUP Marcin Pieczonka

Os. Gen. Andersa 5/28

28-100 Busko-Zdrój

 

76 861,34 zł

Oferta odrzucona

7.

GRAM-BUD Paweł Gramza Firma Ogólnobudowlana

Ul. Łęczycka 19

62-051 Wiry

 

60 627,93 zł

Oferta odrzucona

8.

Blacharstwo - Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski

Ul. Okręg Wieleński 26

64-410 Sieraków

 

55 350,00 zł

100

9.

PROFESS Spółka Jawna Michał Krawczyk Katarzyna Mucha

Ul. Gorzycka 53

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

70 110,00 zł

Oferta odrzucona

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Blacharstwo-Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski

Ul. Okręg Wileński 26

64-410 Sieraków

Cena brutto: 55 350,00 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Ponadto informuję, że z postępowania wykluczono nw. wykonawców i odrzucono ich oferty:

1.       Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „KAMIL" Kamil Gawliński - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. PW ETOS Piotr Justyniarski - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.       BRAMEL Zakład Ślusarski Anna Rusinek - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy została również odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji, ponieważ Wykonawca nie załączył kosztorysu ofertowego do złożonej oferty.

  1. MPM GROUP Marcin Pieczonka - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. GRAM-BUD Paweł Gramza Firma Ogólnobudowlana

Uzasadnienie - Wykonawca nie załączył kosztorysu ofertowego do złożonej oferty. Zamawiający w związku z powyższym odrzucił ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji.

  1. PROFESS Sp.j.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił w prawidłowy sposób wymaganych dokumentów w związku z powyższym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
31.07.2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-26 08:37:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-26 08:37:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-26 08:37:11)