logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 26 lipca 2012 r.

ZP. 271.35.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

     Informuję, że w dniu 26 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę siłowni zewnętrznej w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę: ARSEN PLAY Maciej Cupiał Ul. Sokoła 13/7, 60-644 Poznań

Cena brutto: 90 158,51 zł.

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba punktów

1.

BDM Poznań Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 9

60-544 Poznań

103 020,58

99

2.

ARSEN PLAY Maciej Cupiał

Ul. Sokoła 13/7

60-644 Poznań

90 158,51

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/07/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-26 12:00:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-26 12:00:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-26 12:00:34)