logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 czerwca 2015 r.

ZP. 271.21.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 czerwca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

DEMOCO POLAND Sp. z o.o.

Ul. Sowia 6/1

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 6 260 860,58 zł.

Oferta otrzymała 99,14 punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Instalacyjno-Budowlany

Mateusz Maćkowiak

Ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

5 973 646,41

[x]

60

[x]

x

2.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o.

Ul. Podmiejska 15c

66-400 Gorzów Wlkp.

6 610 020,00

[91,88]

60

[2,14]

94,02

3.

POSBAU SA

Budownictwo Uprzemysłowione

Ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

6 443 381,63

[94,25]

60

[2,14]

96,39

4.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

BUDOPOL-POZNAŃ Sp. z o.o.

Ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

7 141 451,27

[85,04]

84

[3]

88,04

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak

Ul. Wierzbowa 1

62-100 Wągrowiec

6 645 106,55

[91,39]

84

[3]

94,39

6.

P.P.U. i H. AGROBEX Sp. z o.o.

Ul. Kochanowskiego 7

60-845 Poznań

6 808 000,00

[x]

84

[x]

x

7.

Firma Remontowo-Budowlana

Piotr Szymański

Ul. Ostatnia 35

60-102 Poznań

6 080 211,93

[x]

84

[x]

x

8.

DEMOCO POLAND Sp. z o.o.

Ul. Sowia 6/1

62-080 Tarnowo Podgórne

6 260 860,58

[97,00]

60

[2,14]

99,14

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

1.    Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak Ul. Świętojańska 764-310 Lwówek - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Brak w ofercie Wykonawcy w kosztorysie ofertowym zestawienia ilościowo - wartościowego materiałów, robocizny i sprzętu. Ponadto Wykonawca nie podał przyjętych w kosztorysie wartości czynników kalkulacyjnych dla R, Kz. Zamawiający wymagał w SIWZ, aby kosztorys ofertowy zawierał zestawienia ilościowo - wartościowe materiałów, robocizny i sprzętu oraz wymagał podania przyjętych w kosztorysie wartości czynników kalkulacyjnych dla R, Kp, Z, Kz.

 

2. P.P.U. i H. AGROBEX Sp. z o.o. Ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań- oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił następujących pozycji:

a)  w kosztorysie „Instalacje niskoprądowe"

Gniazda wtyczkowe 230V kompletne.

Gniazda wtyczkowe 230V DATA kompletne.

b)  w kosztorysie „Instalacja c.o."

Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 6 mm dla ruroc. o śr. 28 mm

 

3.    Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański Ul. Ostatnia 35 60-102 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił pozycji w kosztorysie „Instalacja c.o."

Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 6 mm dla ruroc. o śr. 28 mm

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 01/07/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-06-26 10:59:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-06-26 10:59:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-26 10:59:31)