logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 kwietnia 2018 r.

WOP.271.17.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP2392P) na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej -  odcinek od ul. Przemysłowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach wraz z budową lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Admiralską.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Wartość brutto: 2 063 468,61 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

Łączna liczba punktów

1.

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

2 063 468,61

[60]

84

[40]

 

100

 

Zmawiający informuje, iż umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 26 kwietnia br.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-04-26 09:06:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-04-26 09:06:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-04-26 09:06:57)