logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 kwietnia 2017 r.

WOP. 271.8.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Firma WIELĄDEK

Podanin, os. Barwne 19

64-800 Chodzież

Cena brutto - 525 460,26 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane MAL-MAX

Waldemar Garstkowiak

Ul. Wawrzyniaka 18

62-041 Puszczykowo

611 943,51

[x]

60

[x]

x

2.

Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak

Lisiec Mały 62

62-571 Stare Miasto

584 988,00

[53,89]

60

[40]

93,89

3.

Firma WIELĄDEK

Podanin, os. Barwne 19

64-800 Chodzież

525 460,26

[60]

60

[40]

100

4.

Anix Nieruchomości-Inwestycje

Jarosław Tadeusz&Maciej Halec Sp.j.

Ul. Rawicka 42

60-113 Poznań

613 011,75

[51,43]

60

[40]

91,43

5.

PRB ADAM Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Romana Maya 28

64-500 Szamotuły

594 390,58

[53,03]

60

[40]

93,03

6.

PHU REMSTAL Paweł Kucz

Ul. Sportowa 4

64-550 Duszniki

549 132,12

[57,41]

60

[40]

97,41

7.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo ul. Polna 1

64-316 Kuślin

544 290,24

[57,92]

60

[40]

97,92

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane MAL-MAX Waldemar Garstkowiak Ul. Wawrzyniaka 18

62-041 Puszczykowo

Podstawa wykluczenia:

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp - wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Podstawa odrzucenia:

Art. 24 ust. 4 ustawy Pzp - Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02/05/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-04-26 10:08:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-04-26 10:08:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-04-26 10:08:02)