logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 kwietnia 2016 r.

ZP. 271.13.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup tuszy i tonerów.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

Cena brutto: 244 671,60

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

punkty

1.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

244 671,60

100

2.

Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

Ul. Zakopiańska 190

60-467 Poznań

267 948,12

99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/04/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-04-26 13:15:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-04-26 13:15:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-04-26 13:15:37)