logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 lutego 2015 r.

ZP. 271.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 26 lutego 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

P.W.K. - PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO KOMUNIKACJA

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

Część 1 - 43 400,00zł.

Część 2 - 9 400,00zł.

Część 3 - 18 800,00zł.

Bilans ceny i terminu wykonania w ramach każdej części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono  16 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

Cena brutto

w zł.

(pkt.)

Termin wykonania

(pkt.)

Łączna punktacja

1.

Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Sontowski

Ul. Świerkowa 27

75-644 Koszalin

 

179 407,80

(22,98pkt.)

 

120 dni

(4,17pkt.)

27,15pkt.

2.

GEOBET Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

 

124 291,50

(33,17pkt.)

 

119 dni

(4,20pkt.)

37,37pkt.

3.

P.W.K. - PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO KOMUNIKACJA

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

 

43 400,00

(95,00pkt.)

 

100 dni

(5,00pkt.)

100pkt.

4.

Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp.j.

Ul. Wrocławska 5A

65-427 Zielona Góra

 

113 160,00

(36,44pkt.)

 

120 dni

(4,17pkt.)

40,61pkt.

5.

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

 

57 810,00

(71,32pkt.)

 

120 dni

(4,17pkt.)

75,49pkt.

6.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

 

53 295,00

(77,36pkt.)

 

120 dni

(4,17pkt.)

81,53pkt.

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 2

Cena brutto

w zł.

(pkt.)

Termin wykonania

(pkt.)

Łączna punktacja

1.

SKRYBA Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz

Groszowice-Wrzosów, ul. Kalinowa 42

26-630 Jedlnia-Letnisko

 

18 942,00

(47,14pkt.)

 

120 dni

(3,75pkt.)

50,89pkt.

2.

Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak

Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

28 290,00

(31,57pkt.)

115 dni

(3,91pkt.)

35,48pkt.

3.

Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Sontowski

Ul. Świerkowa 27

75-644 KOszalin

 

65 755,80

(13,58pkt.)

 

120 dni

(3,75pkt.)

17,33pkt.

4.

GEOBET Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

 

62 422,50

(14,31pkt.)

 

 119 dni

(3,78pkt.)

18,09pkt.

5.

P.W.K. - PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO KOMUNIKACJA

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

 

9 400,00

(95,00pkt.)

 

 100 dni

(4,5pkt.)

99,5pkt.

6.

Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp.j.

Ul. Wrocławska 5A

65-427 Zielona Góra

 

39 360,00

(22,69pkt.)

 

 120 dni

(3,75pkt.)

26,44pkt.

7.

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

 

29 274,00

(30,50pkt.)

 

 120 dni

(3,75pkt.)

34,25pkt.

8.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

 

13 770,00

(64,85pkt.)

 

 90 dni

(5,00pkt.)

69,85pkt.

9.

KFG DESIGN Filip Grzelak

Ul. Czapla 21 lok. 89

61-623 Poznań

 

30 000,00

(29,77pkt.)

 

 (119 dni)

(3,78pkt.)

33,55pkt.

10.

WEBA Beata Rajch

Ul. Hiacynta 34

62-080 Lusówko

 

23 370,00

(38,21pkt.)

 

 90 dni

(5,00pkt.)

43,21pkt.

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 3

Cena brutto

w zł.

(pkt.)

Termin wykonania

(pkt.)

Łączna punktacja

1.

Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak

Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

 

24 846,00

(71,88pkt.)

 

150 dni

(4,00pkt.)

 75,88pkt.

2.

Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Sontowski

Ul. Świerkowa 27

75-644 Koszalin

 

48 166,80

(37,08pkt.)

 

150 dni

(4,00pkt.)

41,08pkt.

3.

GEOBET Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

 

66 370,80

(26,91pkt.)

 

149 dni

(4,03pkt.)

30,94pkt.

4.

Pracownia Projektowa DROGOWIEC

Piotr Strzyżewski

Ul. Główna 52/3

61-007 Poznań

 

24 477,00

(72,97pkt.)

 

140 dni

(4,29pkt.)

77,26pkt.

5.

P.W.K. - PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO KOMUNIKACJA

Ul. Wojska Polskiego 33 pok. 108

65-077 Zielona Góra

 

18 800,00

(95,00pkt.)

 

130 dni

(4,62pkt.)

99,62pkt.

6.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Ul. Piasta 4/16

62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

30 750,00

(58,08pkt.)

 

150 dni

(4,00pkt.)

62,08pkt.

7.

Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp.j.

Ul. Wrocławska 5A

65-427 Zielona Góra

39 360,00

(45,38pkt.)

150 dni

(4,00pkt.)

49,38pkt.

 

8.

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

 

19 188,00

(93,08pkt.)

 

150 dni

(4,00pkt.)

97,08pkt.

9.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

 

22 250,00

(80,27pkt.)

 

120 dni

(5,00pkt.)

85,27pkt.

10.

KFG DESIGN Filip Grzelak

Ul. Czapla 21 lok. 89

61-623 Poznań

 

24 000,01

(74,42pkt.)

 

149 dni

(4,03pkt.)

78,45pkt.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek Ul. Rekinowa 27/2 85-435 Bydgoszcz - wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. oraz nie złożył wyjaśnień. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1 i 2 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 1 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 1, ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

MS Biuro Projektowe Michał Sroka Ul. Borowa 4 62-200 Gniezno- wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 1, 2, 3 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie złożył wyjaśnień. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1, 2, 3 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki - wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 1, 2, 3 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1, 2, 3 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

SKRYBA Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz Groszowice-Wrzosów, ul. Kalinowa 42, 26-630 Jedlnia-Letnisko - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 1, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że oferta w zakresie części 1 nie uwzględnia wszystkich zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do SIWZ.

 

L-Concept Leszek Karasiński Ul. Rumiankowa 57B/1 54-512 Wrocław - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 1, 2, 3, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował termin wykonania projektów w ramach wszystkich części niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon Ul. Piasta 4/16 62-025 Kostrzyn Wlkp. -  oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 1, 2, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował termin wykonania projektów w ramach części 1 i 2 niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

Pracownia Projektowa DROGOWIEC Piotr Strzyżewski Ul. Główna 52/3 61-007 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 2, ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

KFG DESIGN Filip Grzelak Ul. Czapla 21 lok. 89 61-623 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 1, ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 1, 2, 3 może zostać zawarta po dniu 03/03/2015r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-02-26 11:39:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-02-26 11:39:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-02-26 11:39:15)