logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 listopada 2015 r.

ZP. 271.43.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 24 listopada 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego ulic Drozda i Słowika w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak S.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

Cena brutto: 109 593,01 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Elektroinstalacyjny Karol Turowski

Ul. Boczna 5a

62-090 Rokietnica

122 129,68

[87,94]

60

[2]

89,94

2.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak S.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

109 593,01

[98]

60

[2]

100

3.

INSTALBUD Michał Prędki

Ul. Wiśniowa 3

64-412 Chrzypsko Wielkie

125 855,43

[85,34]

60

[2]

87,34

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/11/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-11-25 09:05:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-11-25 09:05:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-11-25 09:05:57)