logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 listopada 2013 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 listopada 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fortepianu dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy

CHPM-Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego Sp. z o.o.

Ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

Cena brutto - 98 500,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

 

Salon Muzyczny FAN Grzegorz Walczyński

Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin

 

99 890,00 zł

99

2.

CHPM-Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego Sp. z o.o.

Ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

 

 

98 500,00 zł

100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/11/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-11-25 11:13:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-11-25 11:13:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-11-25 11:15:53)