logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2017 r.

WOP. 271.49.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 24 października 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę kanału deszczowego na odcinku od studni S1 do ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25, 64-320 Dobieżyn

Cena brutto - 288 008,90 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

    Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

YOCAM Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

496 403,40

[x]

84

[x]

 

x

2.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

379 332,00

[45,56]

84

[40]

85,56

3.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

288 008,90

[60]

84

[40]

 

100

 

4.

MPGK Sp. z o.o.

Ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

297 126,19

[58,16]

84

[40]

98,16

5.

Zakład Budowlano-Montażowy

Instalacje Pawłowski

Paweł Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

305 086,04

[56,64]

84

[40]

 

96,64

Zamawiający wykluczył nw. firmę i odrzucił jej ofertę:

Konsorcjum:

YOCAM Sp. z o.o. Ul. Świerkowa 29 62-090 Rostworowo

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

 

Podstawa wykluczenia:

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełnił żądanych dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/10/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-10-25 09:12:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-10-25 09:12:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-10-25 09:12:34)