logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 października 2013 r.

ZP. 271.69.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 października 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego drogi Tarnowo Podgórne - Kokoszczyn.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy CAŁUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto: 984 289,25 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  6 ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Ilość uzyskanych punktów

1.

Eurovia Polska SA

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

993 349,64

99

2.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

1 097 309,41

96

3.

ANET-TRANS Aneta Bałasz - Pawlicka

Ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

999 620,90

98

4.

CAŁUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl

984 289,25

100

5.

RB Group Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 515D, 62-064 Plewiska

1 038 171,25

(po poprawieniu omyłki)

x

6.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań

999 944,90

97

 

Zamawiający informuje, iż z postepowania wykluczono firmę RB Group Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 515D, 62-064 Plewiska. Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. nie złożył wyjaśnień, a tym samym  nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/10/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-10-25 12:58:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-10-25 12:58:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-10-25 12:58:28)