logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 września 2018 r.

WOP.271.64.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 24 września 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Wrzosowej wPrzeźmierwie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

BUDROMEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

Wartość brutto: 548 878,36 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

YOCAM Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

608 557,26

[x]

84

[x]

x

2.

BUDROMEL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Św. Wojciech 10/11

61-749 Poznań

548 878,36

[60]

84

[40]

100

3.

INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

558 725,35

[58,94]

84

[40]

 

98,94

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29 62-090 Rostworowo, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie pozycji za 1 kpl inwentaryzacji.

 

Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy nastąpi po dniu 1 października 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-09-25 08:35:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-09-25 08:35:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-09-25 08:35:07)