logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 września 2013r.

ZP.271.59.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową

oświetlenia ulicznego w Sierosławiu oraz nad budową

sygnalizacji świetlnej w Tarnowie Podgórnym

 

Informuję, że w dniu 25 września 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego w Sierosławiu oraz nad budową sygnalizacji świetlnej w Tarnowie Podgórnym.

W postępowaniu złożono 3 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena oferty

brutto

(punktacja)

Część II

Cena oferty brutto

(punktacja)

1.

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Wiry-Łęczyca

 

1230,00 zł

(100)

 

1230,00 zł

(100)

2.

 

 

PS-Systems Piotr Szymkowiak

Ul. Jeżynowa 29

62-070 Palędzie

984,00 zł

(oferta odrzucona)

4182,00 zł

(oferta odrzucona)

3.

 

 

Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 5

58-309 Wałbrzych

-

11808,00 zł

(99)

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Część I

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Wiry-Łęczyca

Cena brutto 1 230,00 zł

Część II

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Wiry-Łęczyca

Cena brutto: 1 230,00 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Ponadto z postępowania wykluczono wykonawców:

PS-Systems Piotr Szymkowiak

Uzasadnienie - Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia dokumentów w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca nie uzupełnił w terminie dokumentów w związku z tym podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2.

Odrzucono ofertę nr 2

PS-Systems Piotr Szymkowiak

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30.09.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-09-25 14:56:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-09-25 14:56:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-09-25 14:56:44)