logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.37.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Wspólnej i ul. Przemysława w Baranowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SKANSKA SA

Ul. Gen. Zajączka 9

01-518 Warszawa

Cena brutto: 1 720 653,97zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

Lider - Infrakom Kościan Sp. Z o.o. Sp.k.

Partner - Infrakom Sp. Z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

1 927 129,84

[86,61]

72

[2,57]

89,18

2.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

1 973 459,11

[x]

60

[x]

x

3.

SKANSKA SA

Ul. Gen. Zajączka 9

01-518 Warszawa

1 720 653,97

[97]

84

[3]

100

4.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

2 355 496,86

[70,86]

84

[3]

73,86

5.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

2 147 334,00

[x]

84

[x]

x

6.

Zakład Drogowy Antczak

Mirosław Antczak

Ul. Lutycka 83

60-478 Poznań

2 217 825,07

[75,26]

60

[2,14]

77,40

7.

Konsorcjum:

Lider - Budromel Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. św. Wojciech 10/11, 61-749 Poznań

Partner - Budromel Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las

2 117 622,34

[78,82]

60

[2,14]

80,96

8.

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

2 279 790,41

[x]

84

[x]

x

Zamawiający informuje, iż z postepowania wykluczono nw. Firmy i odrzucono ich oferty:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił prawidłowo dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

IVESTON Sp. z o.o. Ul. Obrzycka 133 64-600 Oborniki - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/08/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-25 09:51:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-25 09:51:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-25 09:51:13)