logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.38.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg w Tarnowie Podgórnym - ul. Kalinowa, ul. Gerberowa, ul. Modrakowa i ul. Wrzosowa wraz z budową kanalizacji deszczowej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA

Ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392

61-441 Poznań

Cena brutto: 1 353 000,00zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

1 734 640,22

[75,66]

84

[3]

78,66

2.

Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

Ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B

62-040 Puszczykowo

1 510 436,99

[86,89]

84

[3]

89,89

3.

TAR-DROG Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

1 375 497,61

[x]

60

[x]

x

4.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

1 397 772,00

[x]

84

[x]

x

5.

SALDO Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1 535 040,00

[x]

84

[x]

x

6.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA

Ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392

61-441 Poznań

1 353 000,00

[97]

84

[3]

100

7.

Brukarstwo Kasprzak Sp. Z o.o.

Ul. D. Cieszyńskiego 10

63-720 Koźmin Wlkp.

1 541 396,46

[85,14]

84

[3]

88,14

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

TAR-DROG Sp. Z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił prawidłowo dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. Z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto oferta została odrzucona również na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

SALDO Sp. Z o.o. Sp.k. Ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/08/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-25 09:29:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-25 09:29:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-25 09:29:13)