logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZP. 271.29.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski nad przebudową i rozbudową istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę i szkołę w Lusówku wraz z zagospodarowaniem terenu i budową drogi.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

Cena brutto: 19 557,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Termin płatności

W dniach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

WECTOR Sp. z o.o.

Ul. Radzymińska 183

03-576 Warszawa

52 890,00

[36,24]

30

[2]

38,24

2.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

19 557,00

[98]

30

[2]

100

3.

Demiurg Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

73 787,70

[25,97]

30

[2]

27,97

4.

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Robót Inst. Wod. Kan. C.O. i Gaz, Wentylacja

Ul. G. Konatkowskiej 39

60-465 Poznań

55 000,00

[x]

30

[x]

x

5.

Budconsult Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

25 830,00

[x]

30

[x]

x

6.

Tadeusz Pałaszkiewicz

Kompleksowa Obsługa Budowlana

Ul. Balonowa 22

60-407 Poznań

92 250,00

[x]

30

[x]

x

7.

ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak

Ul. Polna 48 lok. 4

60-533 Poznań

47 970,00

[39,95]

30

[2]

41,95

8.

Projektowanie, Nadzór Budowlany, Wycena Nieruchomości

Wiesław Hajduk

Ul. Botaniczna 13A

70-786 Szczecin

Adres do korespondencji:

Biała Rządowa nr 7, 98-350 Biała

62 730,00

[x]

30

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Robót Inst. Wod. Kan. C.O. i Gaz, Wentylacja

Ul. G. Konatkowskiej 39 60-465 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Budconsult Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Tadeusz Pałaszkiewicz Kompleksowa Obsługa Budowlana Ul. Balonowa 22 60-407 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Projektowanie, Nadzór Budowlany, Wycena Nieruchomości Wiesław Hajduk Ul. Botaniczna 13A 70-786 Szczecin, Adres do korespondencji:  Biała Rządowa nr 7 98-350 Biała - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 31/08/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-08-25 10:18:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-08-25 10:18:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-08-25 10:18:38)