logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 lipca 2018 r.

WOP.271.54.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 24 lipca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Prostej w zakresie budowy chodnika w Sierosławiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Bat-Pol Michał Siejek

Os. Jana III Sobieskiego 4/5

60-688 Poznań

Wartość brutto: 133 297,56 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

247 051,65

[32,37]

84

[40]

72,37

2.

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

140 422,95

[56,96]

84

[40]

96,96

3.

GRUPA MG

Filip Szczepaniak, Paweł Perz s.c.

Ul. Kręta 11/16

62-095 Murowana Goślina

147 794,83

[x

60

[x]

x

4.

Bat-Pol Michał Siejek

Os. Jana III Sobieskiego 4/5

60-688 Poznań

133 297,56

[60]

84

[40]

100

5.

DROMEL Jarosław Grześkowiak

Ul. Brzozowa 47

61-429 Poznań

190 647,54

[41,95]

84

[40]

81,95

 

Z postępowania odrzucono ofertę firmy GRUPA MG Filip Szczepaniak, Paweł Perz s.c. Ul. Kręta 11/16 62-095 Murowana Goślina na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał ceny jednostkowej oraz wartości dla pozycji 22 - remont krawędzi jezdni - uzupełnienie ubytków.

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 30 lipca 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-07-25 09:06:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-07-25 09:06:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-07-25 09:06:08)