logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 lipca 2018 r.

WOP.271.51.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 24 lipca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Oferta wspólna:

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25,  64-320 Dobieżyn

Wartość brutto: 147 412,39 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. K. Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

198 642,00

[44,53]

84

[40]

84,53

2.

Oferta wspólna:

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

 64-320 Dobieżyn

147 412,39

[60]

84

[40]

 

100

3.

RDR Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

164 458,49

[53,78]

84

[40]

93,78

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 30 lipca 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-07-25 09:19:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-07-25 09:19:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-07-25 09:19:49)