logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 lipca 2013 r.

ZP. 271.44.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 24 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty dachów budynków komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł Os. Bolesława Śmiałego 1/26, 60-682 Poznań

Cena brutto oferty: 36 385,48 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

DEMIURG Sp. Z o.o. spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

56 769,99

99

2.

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26, 60-682 Poznań

36 385,48

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/07/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-25 08:34:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-25 08:34:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-25 08:34:55)