logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 24 lipca 2012 r.

ZP. 271.38.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 24 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal Ul. Poznańska 7/4 62-045 Pniewy w ramach zadania nr 1, 2, 3.

Zadanie nr 1: cena brutto - 71 632,09zł.

Zadanie nr 2: cena brutto - 73 692,12zł.

Zadanie nr 3: cena brutto - 94 027,05zł.

Oferta w ramach zadania nr 1, 2, 3 otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zadanie 1

Cena brutto oferty w zł.

(liczba punktów)

Zadanie 2

Cena brutto oferty w zł.

(liczba punktów)

Zadanie 3

Cena brutto oferty w zł.

(liczba punktów)

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nowacki

Ul. Jaskółcza 7

62-020 Swarzędz

94 823,12

(x)

101 558,33

(x)

126 023,84

(x)

2.

DAR-ECO BUILDING

Wiesław Lech

Ul. Szamarzewskiego 8/3

60-516 Poznań

75 732,14

(98)

52 756,29

(x)

99 171,48

(98)

3.

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal

Ul. Poznańska 7/4

62-045 Pniewy

71 632,09

(100)

73 692,12

(100)

94 027,05

(100)

4.

ROTH - Instalacje Sanitarne, Grzewcze i Gazowe Andrzej Roth

Ul. Błotna 17

61-423 Poznań

74 630,40

(99)

77 885,32

(99)

96 790,13

(99)

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nowacki Ul. Jaskółcza 7 62-020 Swarzędz - wykonawca wykluczony w zakresie zadania nr 1, 2, 3 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu odrzucono oferty nw. firm:

  • 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nowacki Ul. Jaskółcza 7 62-020 Swarzędz - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w zakresie zadania nr 1, 2, 3), ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

•2.      DAR-ECO BUILDING Wiesław Lech Ul. Szamarzewskiego 8/3, 60-516 Poznań - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zadania nr 2. Pomiędzy pozycjami 25 i 26 kosztorysu ofertowego brak wycenionych pozycji z przedmiaru (strona 12 poz. od 124 do 137). Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne na zadanie nr 1, 2, 3 może zostać zawarta po dniu 30.07.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-25 09:45:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-25 09:45:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-25 09:45:27)